Instalace ID vysílače do modelu:

Infračervená IR LED vysílače má vyzařovací úhel 15°, průchodem přes nabarvenou lexanovou karoserii modelu se ale směr vyzařování změní tak, že se signál šíří do všech možných předem nedefinovatených směrů.

Vysílač umístěte vždy tak, aby jeho největší plocha byla vodorovně a vysílací IR LED vystupující viditelně z tělesa vysílače mířila směrem vzhůru. Na delší straně vysílače je vypáleno pětimístné ID číslo, ketré je vysíláno IR signálem. Pokud vysílač umístíte tak, že bude po instalaci čitelné může to být výhoda v případě že ho zapomenete.

IMG_0379

IMG_0382 IMG_0383 IMG_0381

Vysílač přilepte do modelu pěnovou oboustrannou lepicí páskou. V případě že vysílač chcete odlepit netahejte za kabel a nedloubejte pod něj šroubovákem, nožem a neuchopujte ho ani do kleští a podobně. Pokud se nedaří vysílač odlepit lehkým tahem rukou za krabičku proveďte to otočením kolem svislé osy a tak se pokuste roztrhnout lepicí pásku. Pokud selžou všechny metody, spolehlivě krabičku oddělíte tak že ji odříznete pevným tenkým provázkem.

Přívodní červeno-černý kabel ohněte tak, aby směřoval k bližšímu okraji krabičky a nemohl stínit signálu z vysílací IR LED. Je použitý běžný servo kabel, vydrží tedy i častější ohyby. Kabel uvnitř pod zalitím nevede přímo do zapojení a je na něm alespoň jeden záhyb – mechanicky tedy dobře drží proti vytržení, přesto za něj netahejte – špatně se vyměňuje. Konektor pro napájení elektroniky zapojte do jakékoliv volné pozice v přijímači. Vzhledem k tomu že elektronika vysílače vydrží krátkodobě i 12V a v běžném modelu není k dispozici větší napětí než 8V, nehrozí kromě přepólování jeho zničení špatným zapojením. V případě přehození polarity (+-) napájecího napětí dojde ke zničení IR vysílače okamžitě, případně hrozí poškození i další elektroniky v modelu včetně možného požáru.

Signál z IR LED spolehlivě projde přes běžně nabarvenou karoserii modelu, přesto ale vysílač instalujte nejlépe pod nenabarvené okno, nebo v barvě karoserie nad vysílačem nechte nenabarvené místo rozměrem odpovídající 15° vyzařovacího úhlu. Pokud bude průchod pro signál dostatečně přesně nad vysílací IR LED postačí kruhový průzor 20mm, více není na škodu. Slabě IR LED vysílá i zcela kolmo úhlu od hlavního paprsku (vodorovně), pokud kolem vysílače tedy nejsou vůbec žádné překážky je to pro spolehlivost funkce ještě lépe. Zkontrolujte tedy instalaci v modelu tak, aby ve směru vyzařování nebyly například volné kabely k pohonnému akumulátoru, servu, nebo samolepka na karoserii.

Vysílač je vodotěsný, můžete ho tedy opláchnot tekoucí vodou, pokud se ale namočí konektor nikdy ho nezapojujte do napájení dokud není zcela suchý. V žádném případě krabičku vysílače nevystavujte účinkům acetonu, nebo jakýchkoliv ředidel. V acetonu se krabička rozpustí do několika minut, černá zalévací hmota odolává i několik hodin.