Infračervený identifikační vysílač – transponder – čip:

Vysílač pomocí IR LED vysílá sekvenci impulzů ve které je zakódováno unikátní číslo, to znamená že existuje jen jeden ID vysílač s konkrétním číslem, tak je možné jednoznačně určit jméno závodníka.

IMG_0534
Napájecí napětí 3V – 10V
Odběr proudu 30mA
Vlnová délka vysílací LED je 940nm
Vyzařovací úhel IR LED je 15°

Mechanické parametry:

17 x 15 x 6.5
Délka kabelu: 70mm nebo jiná podle požadavku.
Hmotnost: 3,5 gramu.
Vysílač je vodotěsný.

IMG_0066 IMG_0064

Digitální parametry:
Počet unikátních ID: 65535
Identifikační paket obsahuje 16 datových bitů a 6 bitů kontrolního součtu, celkem tedy 22.
Interval vysílání se mění po krocích 200 mikrosekund v rozmezí 2 – 4 milisekundy.
Celková délka paketu: 85 – 125 mikrosekund.

Bezpečnost provozu:
IR vysílač obsahuje konstrukčně podobné prvky jako serva, regulátory, nebo přijímače a neobsahuje tedy žádnou havarijní pojistku proti zkratu v případě že by některý z elektronických komponentů uvnitř způsobil zkrat v napájení. Taková situace vzhledem ke zkušenostem je menší než to, že odejde servo, nebo přijímač a je rozhodně menší než, že ohněm a kouřem odejde regulátor, následně baterie a někdy celý model. HW IR vysílače je navržen tak, aby v případě záseku SW integrovaného procesoru byl maximální odebíraný proud 0,2A. Vestavěný stabilizátor se snaží při zkratu na výstupu zachránit při proudu nad 0,25A.
I přes to nikdy nenechávejte bez dozoru zapnutý model s připojeným čipem!

IR LED vysílá ve velmi krátkých pulzech značným výkonem. IR světlo je v podstatě obyčejné tepelné záření, které vyzařují běžné žárovky, kamna, nebo i naše Slunce. Jedná se o neviditelné světlo o velkém výkonu, nedívejte se tedy zbytečně z blízka do vysílací LED pokud je vysílač zapnutý!

IR vysílač obsahuje procesor PIC s pracovním napětím 5V.
Některé BEC v modelech mají výstupní napětí podstatně vyšší, proto je ve vysílači integrován stabilizátor napětí s mezním vstupním napětím 12V. IR vysílač s mírně nižším výkonem funguje již od 2.5 – 3V, plného výkonu dosáhne při 5V. Při přepólování napájecího napětí dojde k okamžitému zničení zařízení.